Efektivnost využití simulací, 3D tisku, virtuální a rozšířené reality při stavbě vědeckých experimentů

V prosincovém čísle vědecko-technického časopisu Jemná mechanika a optika (11 – 12/2020) byl publikován odborný článek pracovníků technického týmu Centra HiLASE pod názvem Efektivnost využití simulací, 3D tisku, virtuální a rozšířené reality při stavbě vědeckých experimentů. Autoři článku Martina Řeháková, Pavel Crha, Jan Heřmánek, Karolina Macúchová, Milan Melichar a Václav Němec v něm porovnávali různé nástroje konstruktérů a vývojářů při stavbě vědeckých experimentů.

V současné době trh nabízí velké množství nástrojů, které tzv. urychlí prototypování. Tyto nástroje jsou většinou velmi drahé a vyžadují specialisty, kteří s nimi umí pracovat. Při rozhodování, kterým směrem jít, je poměrně složité dopředu specifikovat všechny potřeby týmu tak, aby bylo prototypování co nejefektivnější. Autoři příspěvku představili svou konstruktérskou cestu metodou rychlého prototypování za přispění počítačových simulací, technologie 3D tisku a zobrazení virtuální reality. V textu porovnali náročnost na lidské zdroje, poměr cen a výslednou kvalitu prototypů.

Celý článek je k dispozici ke stažení

Časopis Jemná mechanika a optika vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering – Czech & Slovak Chapter (SPIE/CS). Přináší informace o současných tématech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních problémů a zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem. Významným podílem odborných příspěvků interdisciplinární povahy se výrazně odlišuje od jiných vědecko-technických časopisů.