Laserový systém PERLA® a vláknový oscilátor GOpico® získaly evropské ochranné známky

Centrum HiLASE  získalo evropské ochranné známky pro svůj komerční laserový systém PERLA® a vláknový oscilátor GOpico. Laserový systém PERLA® je registrován pod EUTM #018456436 a GOpico® pod EUTM #018449899. Pro více informací kontaktujte naši kancelář pro transfer technologií na adrese solutions@hilase.cz.

Lasery řady PERLA® 100 jsou kompaktní laserové systémy založené na tenkodiskovém regenerativním zesilovači, které poskytují pikosekundové pulzy s energií pulzu až 20 mJ a výjimečnou kvalitou svazku M2 < 1,15, schopné produkovat několik tisíc paprsků zároveň pro multisvazkové obrábění (vrtání více než 750 otvorů najednou, strukturování povrchu 250 cm2 za minutu). Produktové portfolio laserů řady PERLA® 100 pokrývá opakovací frekvence od 1 do 200 kHz, což umožňuje použití standardního vybavení pro průmyslové obrábění a charakterizaci s uplatněním vícesvazkové technologie.

PERLA 100

GOpico® je vláknový laserový oscilátor s normální disperzí (ANDi) a s módovou synchronizací získanou nelineární rotací polarizace a používá se jako zdroj pulsů pro jednotlivé zesilovače a kompaktní soustavu vláknových předzesilovačů DPSSL.

GOPico

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');