Laserový systém PERLA a vláknový oscilátor GOpico získaly evropské ochranné známky

Centrum HiLASE  získalo evropské ochranné známky pro svůj komerční laserový systém PERLA a vláknový oscilátor GOpico. Laserový systém PERLA je registrován pod EUTM #018456436 a GOpico pod EUTM #018449899. Pro více informací kontaktujte naši kancelář pro transfer technologií na adrese solutions@hilase.cz.

Lasery řady PERLA 100 jsou kompaktní laserové systémy založené na tenkodiskovém regenerativním zesilovači, které poskytují pikosekundové pulzy s energií pulzu až 20 mJ a výjimečnou kvalitou svazku M2 < 1,15, schopné produkovat několik tisíc paprsků zároveň pro multisvazkové obrábění (vrtání více než 750 otvorů najednou, strukturování povrchu 250 cm2 za minutu). Produktové portfolio laserů řady PERLA 100 pokrývá opakovací frekvence od 1 do 200 kHz, což umožňuje použití standardního vybavení pro průmyslové obrábění a charakterizaci s uplatněním vícesvazkové technologie.

PERLA 100

GOpico je vláknový laserový oscilátor s normální disperzí (ANDi) a s módovou synchronizací získanou nelineární rotací polarizace a používá se jako zdroj pulsů pro jednotlivé zesilovače a kompaktní soustavu vláknových předzesilovačů DPSSL.

GOPico