Faradayův izolátor pro 100J/10Hz pulzní laser

S hrdostí oznamujeme, že tým Centra HiLASE právě publikoval článek na téma Faradayův izolátor pro 100J/10Hz pulzní laser v prestižním časopise Optics Letters. V tomto článku autoři Ondřej Slezák, David Vojna, Jan Pilař, Martin Divoký, Ondřej Denk, Martin Hanuš, Petr Navrátil, Martin Smrž, Antonio Lucianetti a Tomáš Mocek informují o vůbec první demonstraci optické izolace pulzního laseru o průměrném výkonu jednoho kilowattu! Příběh za tímto článkem je následující.

Dynamický rozvoj v oblasti pulzních laserů s vysokým průměrným výkonem odstartoval poptávku po různých optických komponentech a zařízeních schopných fungovat v laserových systémech s takto vysokým výkonem. Tyto lasery se používají například pro pokročilé zpracování materiálů, laserové zpevňování povrchu, nebo testování prahu poškození způsobeného laserem. Použití laserů pro tyto aplikace s sebou vždy nese riziko nežádoucích zpětných odrazů, které se mohou vracet z experimentální části zpět do soustavy laserových zesilovačů. Tyto zpětné odrazy mohou způsobovat nežádoucí interference, narušovat provoz laseru nebo v nejhorším případě vážně poškodit jeho optické komponenty. Proto je velmi důležité chránit laser před odrazy nerecipročním zařízením – optickým izolátorem.

Proto byl také v Centru HiLASE vyvíjen, a nyní i úspěšně otestován, Faradayův izolátor (optický izolátor na bázi Faradayova jevu), který je schopen spolehlivě ochránit soustavu laserových zesilovačů produkujících nanosekundové pulsy s energií 100 J a opakovací frekvencí 10 Hz. Vyvinutý izolátor vykazoval izolační poměr 30.46 dB během celého hodinového testu při plném výkonu, bez znatelných výkyvů způsobených tepelnými jevy. Jedná se o vůbec první demonstraci nerecipročního optického zařízení provozovaného s tak výkonným laserovým svazkem s vysokou energií a opakovací frekvencí, což otevírá možnosti využití tohoto typu laserů pro řadu průmyslových a vědeckých aplikací, jejichž provedení by bylo příliš riskantní bez použití optické izolace.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');