První HYU-HiLASE workshop

V pondělí 28. června 2021 se konal první on-line bilaterální workshop HYU-HiLASE. 

Cílem workshopu bylo informovat a vzdělávat studenty Hanyang University (HYU) o technologiích, aplikacích a metodách výzkumu vysokovýkonných laserů, například o interakci laseru s hmotou, diagnostice laserem indukovaných procesů, výrobě nanomateriálů, absorpci laserové energie a tepelných efektech.

Sedm přednášejících z Centra HiLASE (například vedoucí centra Dr. Tomáš Mocek nebo prof. Nadezhda Bulgakova, vedoucí oddělení vědeckých aplikací laserů) připravilo pro studenty HYU úvod do laserové vědy a podělilo se o své praktické zkušenosti z výzkumu v Centru HiLASE. Rádi bychom ocenili velmi aktivní účast HYU ERICA – ACE,  HYU akademikům z  Katedry fotoniky a nanoelektroniky a studentům Hanyang University.

Přednášky
  • Overview of HiLASE Centre | Dr. Tomas Mocek
  • Introductory lecture on laser science | Dr. Samuel P. David
  • Introduction to laser-matter interaction and applications | prof. Nadezhda M. Bulgakova
  • Diagnostics of laser-induced processes | Dr. Inam Mirza
  • Nanomaterial production by pulsed laser ablation | prof. Alexander V. Bulgakov
  • Basics of laser-induced forward transfer | Dr. Nathan Goodfriend
  • Laser energy absorption and thermal effects | Dr. Yoann Levy

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');