Centrum HiLASE úspěšně prošlo 2. hodnocením projektu Teaming 2

Ve dnech 13.-14. ledna proběhlo v Centru HiLASE druhé pravidelné hodnocení projektu Teaming 2 – HiLASE Centre of Excellence (CoE). Hlavní náplní tohoto projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a vytvoření špičkového vědeckého centra dosahujícího  evropského významu. Inovační program (Phase 2 Widespread Teaming Project) je nezbytným předpokladem pro udržitelnost centra a také pro rozvoj regionu.

Cílem setkání bylo zhodnotit probíhající projekt a navrhnout možná zlepšení. V Centru HiLASE se setkalo konsorcium projektu HiLASE CoE se zástupci Výkonné agentury pro výzkum a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci měli nejen možnost diskutovat o projektu, ale také navštívit a prozkoumat laboratoře a experimentální haly Centra HiLASE.