Jarní den otevřených dveří

V pátek 6. 4. 2018 se v centrech HiLASE a ELI Beamlines konal tradiční jarní den otevřených dveří pro školy a početné zájemce z řad široké veřejnosti. Návštěvníci si prohlédli moderní prostory obou center včetně laserových a experimentálních hal. V průběhu exkurze jim naši pracovníci přiblížili vlastnosti laseru, coby unikátního zdroje světla a energie s širokými možnostmi využití jak v průmyslu, tak v každodenním životě. Součástí prohlídky byly i interaktivní laserové exponáty, přednáška a virtuální realita.

V centru HiLASE  účastníci navštívili experimentální halu zaměřenou na Zpevňování povrchu materiálů rázovou vlnou (Laser Shock Peening – LSP). Vůbec poprvé jsme také zveřejnili nové video představující tento zajímavý technologický proces. V něm je povrch materiálu vytvrzován rázovou vlnou vyvolanou intenzivním pulzním laserovým zářením. Rázová vlna v povrchové vrstvě materiálu vyvolává tlaková zbytková pnutí, která významně zlepšují únavové vlastnosti materiálu, omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin a zvyšují tvrdost povrchu. Největší výhodou LSP oproti běžným mechanickým metodám je zejména možnost ovlivnit povrch do větší hloubky, vyšší přesnost (lokalizace místa na součásti) a flexibilita. Laserové zpevňování povrchů nachází uplatnění zejména při opracování součástí, které jsou během provozu extrémně namáhány a jejichž funkčnost je kritická pro činnost celého systému (např. v leteckém průmyslu).

FOTOGALERIE

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');