Již třetí ročník Talentové akademie začíná právě dnes

Stejně jako v předchozích třech letech je začátek září v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE věnován vzdělávací akci pro středoškoláky Talentové akademii. Dvanáct účastníků ve věku 15-19 let, kteří dnes dorazili do Dolních Břežan z různých koutů republiky, bylo vybráno z několika desítek přihlášených. Na vyřešení vědeckého úkolu budou mít dva dny a v neděli 15. září představí výsledky své práce na závěrečné mini konferenci.

Hlavním cílem Talentové akademie je ukázat středoškolákům skutečnou podobu vědecké práce. Ta začíná studiem literatury, pokračuje návrhem a realizací experimentu a končí předáním výsledků kolegům a veřejnosti. Letos se budou 4 dívky a 8 chlapců věnovat vědeckému problému, kterým je definované stáčení polarizace laserového svazku. K tomu se v laboratořích používají nejčastěji vlnové destičky, jejichž výroba je ve velkých rozměrech, které centra HiLASE a ELI potřebují, velmi drahá a náročná. Alternativa v podobě roztoku chirálních molekul s optickou stáčivostí tak bude pro studenty zajímavé téma k prozkoumání.

A jak bude vypadat vědecká práce účastníků Talentové akademie v praxi? Studenti se rozdělí do 3 skupin, ve kterých bude mít každý svoji specifickou roli laserového fyzika, 3D konstruktéra, chemika a optika. Každý z nich tedy bude zodpovědný za dílčí části zadání, jež povedou na základě týmové spolupráce k finálnímu výsledku. „Studenti budou mít za úkol sestrojit rychlý polarimetr a vytvořit pomocí roztoku chirálních molekul element, který stáčí rovinu polarizace laseru s infračervenou vlnovou délkou o 90°. Změna polarizace světla je totiž jednou ze základních operací, kterou musíme u laserového svazku umět provést,“ vysvětluje vědecký koordinátor Zbyněk Hubka.

Během tří dnů strávených v dolnobřežanských centrech se studenti naučí pracovat s potřebnými vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. Pak už bude jen na nich a na jejich týmech, jaký způsob práce navrhnou, jak provedou jednotlivé experimenty a zpracují získaná data. Vědečtí pracovníci je budou pouze sledovat a usměrňovat. Na závěrečné mini konferenci účastníci odborné porotě a publiku přednesou výsledky své práce a vyzkouší si tak naostro, jaké to je prezentovat na veřejnosti.

Výzkumná centra zůstanou se studenty v kontaktu i celý následující rok. Nejlepším z nich bude nabídnuta stáž ve vědeckých týmech a v rámci dalších aktivit budou moci ještě blíže nahlédnout do výzkumu v oblasti laserové fyziky.