Kardinál Duka a poslanci Evropského parlamentu navštívili HiLASE

Dolní Břežany u Prahy, kde v současnosti vznikají dvě špičková výzkumná centra Fyzikálního ústavu AV ČR pro uživatelský výzkum, navštívily dva dny po sobě významné osobnosti veřejného života. Hlavním cílem návštěvy kardinála Duky a poslanců Evropského parlamentu byla prohlídka právě dokončené budovy HiLASE a také staveniště ELI Beamlines. Obou akcí se zúčastnila i řada dalších významných osobností, například předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký, představitelé Pražského arcibiskupství,  reprezentace z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio) a zástupci řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z něhož je realizace obou projektů financována.

FOTOGRAFIE Z AKCE
TISKOVÁ ZPRÁVA ELI