Kolegové z Fyzikálního ústavu AVČR v Centru HiLASE

Ve čtvrtek 15. prosince Centrum HiLASE navštívili naši kolegové z pracovišť Na Slovance a Cukrovarnická Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Exkurze, která čítala bezmála 90 účastníků, začala v přednáškové místnosti sousedního laserového centra ELI Beamlines. Zde, mimo jiné, Jan Brajer (vedoucí oddělení Průmyslové aplikace laserů) prezentoval nejnovější aktivity a výsledky Centra HiLASE.

Poté se exkurze přesunula do budovy Centra HiLASE, kde měli návštěvníci možnost nahlédnout do experimentální haly pro Laser Shock Peening (LSP), kde jim Jan Brajer představil hlavní výhody této technologie a ukázal vzorky průmyslového využití. Na závěr exkurze spolu s Helenou Picmausovou (konstruktérkou – výpočtářkou z technického týmu Centra) nahlédla skrze okno do čistých prostor, ve kterých jsou vyvíjeny lasery PERLA.