Kolegové z Fyzikálního ústavu navštívili Centrum HiLASE

V pondělí 13. listopadu 2023 Centrum HiLASE navštívili naši kolegové z Fyzikálního ústavu Akademie věd, a to v návaznosti na přednášku Tomáše Mocka (vedoucího Centra HiLASE) a Karla Rohleny (Centrum PALS) na téma Dějiny laserového výzkumu na FZU v rámci cyklu přednášek oslavujících 70 let ústavu.

Se skupinou se nejprve setkal Martin Smrž, vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů, který vysvětlil fungování laserových systémů PERLA a BIVOJ a nastínil jejich hlavní využití.

Právě na aplikace byla zaměřená druhá polovina exkurze, kdy účastníci navštívili experimentální haly Centra. V experimentální hale pro Laser Shock Peening (LSP) Jan Brajer, vedoucí oddělení průmyslové aplikace laserů, vysvětlil princip fungování LSP a ukázal vzorky, které byly v naší stanici opracované.

Následovalo představení vědeckých aplikací v odpovídající experimentální hale, kterého se ujali Nadezhda Bulgakova (vedoucí oddělení Vědecké aplikace laserů) a Alexander Bulgakov (vedoucí týmu Nanomateriály). Ti přiblížili například hmotnostní spektrometr pro studium interakce laseru s materiály, či systém pro tvorbu 2D nanomateriálů, kterými Centrum disponuje.