KTF pro příští generaci Faradayových izolátorů

Centrum HiLASE tým zaměřující se na numerické modelování, vedený Dr. Slezákem, společně s týmem Národního institutu pro výzkum termojaderné fúze (NIFS), Gifu, Japonsko, úspěšně charakterizoval magnetooptické vlastnosti krystalu fluoridu draselného (KTF), který vyrábí Northrop Grumman Synoptics, Severní Karolína, USA.

KTF je klíčovým prvkem pro vysoce výkonné optické izolátory, jako jsou Faradayovy izolátory, které jsou nezbytnou součástí mnoha průmyslových a vědeckých laserových systémů, aby bylo dosaženo účinného optického oddělení uživatelské aplikace a výkonových laserových zesilovačů. Toto oddělení je nezbytně nutné pro zabránění vzniku nebezpečné zpětné vazby světla do laserového rezonátoru.

Počáteční experimenty ukázaly, že KTF je ideálním kandidátem pro příští generaci Faradayových izolátorů s vysokým průměrným výkonem. Výsledky byly publikovány v Optics Letters (sv. 45, č. 7, 1. dubna 2020, str. 1683-1686).
Za finanční podpory od Technologické agentury České republiky (TA ČR) vyvinulo Centrum HiLASE funkční vzorek Faradayova izolátoru vhodného pro střední výkony do 100 W na vlnové délce 1 μm. Nyní centrum hledá průmyslové partnery, kteří mají zájem o komercializaci tohoto Faradayova izolátoru.

Pro více informací nás kontaktujte na solutions@hilase.cz