Přesný výběr a přenos ultrananomateriálů pomocí laseru White Paper | Dr. Nathan Goodfriend

Náš kolega, Dr. Nathan Goodfriend, pro Vás připravil tzv. white paper, který přináší komplexní představení problematiky přesného výběru a přenosu ultramateriálů pomocí laseru.

Od objevu grafenu v roce 2004 jsou 2D nanomateriály zkoumány pro své jedinečné fyzikální vlastnosti. Jejich elektronické a fotonické vlastnosti vedly ke vzniku prototypů fotovoltaických zařízení, chemických senzorů, zařízení pro ukládání energie a dalších.

Zatímco 2D nanomateriály představují velké příležitosti pro nové technologie, jejich přirozeně užitečné vlastnosti, jako je monokrystalicita a atomární tloušťka, znamenají, že jejich generování a manipulace s nimi do správné polohy je značnou výzvou.

Tento článek představuje komplexní řešení pro výběr a přenos těchto materiálů a dalších nanoobjektů, které by mohlo pomoci při rychlé výrobě a testování zařízení, jež je využívají. Více si můžete přečíst ZDE.