Laserovým nanostrukturováním k funkcionalizaci povrchů ČLÁNEK | Rozhledy matematicko-fyzikální

V 97. ročníku časopisu ROZHLEDY matematicko-fyzikální vyšel článek Petra Hauschwitze (Vedoucí týmu LMM) s názvem Laserovým nanostrukturováním k funkcionalizaci povrchů.

Petr Hauschwitz | Laserovým nanostrukturováním k funkcionalizaci povrchů

Petr se v něm věnuje funkcionalizaci povrchů ultrakrátkými laserovými systémy. Takto přesným nástrojem, jako je laserový systém PERLA,  je pak možné na povrchu materiálu vytvářet speciální mikro- a nanostruktury, které dokáží změnit makroskopické vlastnosti běžných materiálů. Tedy na povrchu materiálů, jako je například sklo, hliník nebo nerezová ocel, je laserem možné vytvořit strukturu, která změní povrchové vlastnosti – např. vizuální vlastnosti (matný/lesklý povrch), biokompatibilitu povrchu nebo jeho antibakteri-ální účinky. Takových funkčních povrchů je ale celá řada s širokým uplatněním ve vědě i průmyslu, ať už se jedná o letecký průmysl (ledofobní povrchy, po-vrchy snižující odpor vzduchu, hydrofobní povrchy), automobilový průmysl (samočistící povrchy, korozivzdorné povrchy, redukce tření), zdravotnictví (antibakteriální, biokompatibilní povrchy) a mnoho dalších.

Osnova:

  1. Kvantový generátor koherentního záření
  2. Laser jako přesný nástroj
  3. Funkcionalizace povrchů ultrakrátkými laserovými systémy
  4. Aplikace v reálném světě

Inspirací pro výrobu funkčních povrchů je velmi často příroda. Například povrch žraločí kůže je pokryt antibakteriální mikrostrukturou snižující tření ve vodě, nohy gekona pak přilnavou mikrostrukturou umožňující gekonovi šplhat po svislé skleněné stěně nebo kůže hada mikrovýstupky snižujícími tření. Některé druhy motýlů pak mají křídla pokryta speciálními mikrostrukturami, na kterých dochází k difrakci a interferenci. Nám se pak jeví jako barevná, přestože neobsahují žádný barevný pigment.

inspirace priroda

ROZHLEDY matematicko-fyzikální  jsou časopis, který je určený talentovaným žákům základních a středních škol, učitelům matematiky a všem zájemcům o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. Přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách. Vychází čtyřikrát ročně, vydává ho JČMF za podpory MFF UK a FJFI ČVUT.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');