LIDT Challenge 2023 Vše, co potřebujete vědět o LIDT a Vašich komponentech

Centrum HiLASE vás zve k účasti na každoroční výzvě LIDT Challenge. V této soutěži budeme testovat vzorky Vašich laserových oken s protiodrazivým povlakem. Odměnou za účast v soutěži Vám budou kvalifikované poznatky o odolnosti Vašich komponent.
LIDT Challenge 2023

Proč je dobré se zúčastnit?

Spolehlivost výkonných laserů je do značné míry dána optickými součástkami, které se v nich používají. Znalost kvality použitých komponent je proto zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů.

Jak se zúčastnit aneb podmínky soutěže

Každý účastník může poskytnout maximálně dva různé vzorky doplněné stejnými srovnávacími vzorky (tj. celkem čtyři vzorky), zabalené odděleně a jasně označené. Vzorky laserových oken s protiodrazivým povlakem od každého účastníka je třeba zaslat do Centra HiLASE nejpozději do 14. dubna 2023 na následující adresu:

Centrum HiLASE – LIDT COMPETITION
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Za Radnicí 828 252 41 Dolní Břežany
Česká republika

Požadovaný průměr vzorků musí být 2“ nebo 50 mm, úhel dopadu 0°. Protiodrazivý povlak musí být navržen na centrální vlnovou délku 343 nm a vzorky jím musí být opatřeny na obou stranách. Tloušťka vzorků nesmí být méně než 3 mm. Anonymizované vzorky budou testovány metodou s-on-1 podle normy ISO 21254-2:2011 s maximálně 105 pulzy. Zkušební laser bude poskytovat 1ps pulzy v kruhovém, gaussovském svazku s opakovací frekvencí 1 kHz. Svazek bude v režimu jednoduché podélné polarizace, p-polarizovaný a zkouška bude provedena při okolním tlaku, teplotě 22 °C a 30% relativní vlhkosti, tj. 101,3 kPa, 22 °C a 30 %. Velikost zkušebního bodu bude 1 mm v rovině dopadu s maximální intenzitou záření 2,5 J/cm2.
Ujistěte se prosím, že jsou vaše vzorky řádně zabaleny a označeny, aby nedošlo k poškození při přepravě nebo záměně s jinými vzorky. Rovněž se ujistěte, že ke každému zaslanému vzorku je přiloženo jeho identické „dvojče“, které může být v případě potřeby použito jako srovnávací vzorek. Označte prosím svůj balíček zřetelně poznámkou „LIDT competition“, aby nedošlo k záměně s jinými zásilkami, které přijímáme.

Co se bude dít dál?

Budete mít jedinečnou příležitost vidět skutečný výkon svých prvků ve špičkovém systému, otestované v naší LIDT stanici. Anonymizované výsledky budou prezentovány na veletrhu Laser World of Photonics (27. – 30. června 2023) v rámci plánovaného workshopu zaměřeného na inovativní laserové technologie, který bude organizovat Český optický klast, jehož součástí je i Centrum HiLASE, a později přímo účastníkům.

Proč využít testování v Centru HiLASE?

Po velmi úspěšném prvním ročníku HiLASE LIDT Challenge bychom rádi pokročili dále, k náročnějším úkolům. Předchozí LIDT testy vysoce odrazivých zrcadel daly jak nám, tak účastníkům výzvy cenný vhled do výkonnosti specifických komponent při vysokých energiích laseru. V tomto roce bychom rádi zopakovali postup z loňska, tentokráte na jiném typu komponent – laserových oknech vybavených protiodrazivými povlaky na obou stranách. Znovu využijeme náš vysokoenergetický laserový systém s vysokou opakovací frekvencí PERLA, abychom byly schopni provést testy s velkým laserovým paprskem v kombinaci s dlouhou expozicí a naší certifikovanou LIDT stanicí.

Přestože komponenty testované s malými svazky nebo nízkým počtem pulzů fungují výborně, při použití v systémech s vysokou energií a vysokou opakovací frekvencí selhávají. Proto zavádíme bodové měření o velikosti mm v kombinaci s dlouhodobým vystavením našemu testování LIDT podle normy ISO. V Centru HiLASE poskytujeme nejmodernější testování materiálů a komponent na odolnost vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek v LIDT laboratoři, která získala CERTIFIKÁT ISO 9001.

Chcete-li se přihlásit do soutěže, kontaktujte nás prosím na adresách lidt@hilase.cz a solutions@hilase.cz.

Stejně tak jako v roce 2022, tak i v roce 2023 je LIDT Challenge podporována společností EVIDENT Europe GmbH (dříve Olympus Scientific Solutions, OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.)

EKSMA Optics je vítězem soutěže LIDT Challenge 2023

EKSMA

Centrum HiLASE na veletrhu Laser World of Photonics 2023