LIDT – nové video

Měření prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold – LIDT) je jednou z klíčových aktivit Centra HiLASE. Testy LIDT jsou užitečné zejména pro výrobce optických komponent určených především pro vysoké optické výkony a dodavatele optických materiálů, ze kterých jsou tyto komponenty vyráběny. Měření prahu poškození mohou využít i VaV pracoviště vyvíjející optické materiály, optické prvky, lasery a laserové komponenty. Měřící stanici LIDT Centra HiLASE lze použít nejen v základním výzkumu, ale také v aplikovaném výzkumu a vývoji. Její velkou výhodou jsou špičkové lasery, které spolu s dalším experimentálním vybavením Centra HiLASE umožňují náročnější měření, než bylo doposud možné, a přesné stanovení prahu poškození u různých typů optických součástek.

Podívejte se na nové video, které jsme k představení technologie LIDT připravili:

[youtube W9XROesyscQ]