Témata magisterských prací 2022

TOPIC SUPERVISOR TEAM
Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Pokročilé opracování a funkcionalizace skla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Efektivní mikro a nanoobrábění pro bioaplikace Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Velkoplošné multisvazkové mikroobrábění s využitím difrakčních elementů a prostorového modulátoru světla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Mikroobrábění komplexních tvarů v 7 osách Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Periodické nanostruktury proti padělání, strukturální barvy a hologramy Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Vliv kontaminace na laserem indukované poškození v reflexní optice Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Nové metody detekce poškození způsobených laserem Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Statistické studium poškození způsobeného laserem s jednotlivými pulzy v krystalických materiálech Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Bichromatický diodově čerpaný thuliový laser Ing. Jiří Mužík, Ph.D. ALD
Širokospektrální měřící metody pro rozměrné vysoce výkonné laserové svazky Ing. Jiří Mužík, Ph.D. ALD

Výběr správného tématu diplomové práce je základem úspěchu a jednou z nejdůležitějších etap na cestě k úspěšnému dokončení studia. Při výběru tématu se proto snažte zvolit takové, které vás zajímá a které je vám blízké.
Pokud vám žádné z uvedených témat nevyhovuje a chtěli byste zpracovat VLASTNÍ TÉMA, kontaktujte nás na adrese joinus@hilase.cz.