Témata disertačních prací 2022

TOPIC SUPERVISOR TEAM
Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Pokročilé opracování a funkcionalizace skla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Efektivní mikro a nanoobrábění pro bioaplikace Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Velkoplošné multisvazkové mikroobrábění s využitím difrakčních elementů a prostorového modulátoru světla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Mikroobrábění komplexních tvarů v 7 osách Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Vliv kontaminace na laserem indukované poškození v reflexní optice Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Nové metody detekce poškození způsobených laserem Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Použití MID-IR laserů v biomedicíně Dr. Yury Ryabchikov SLA
Laserová syntéza, charakterizace a aplikace kompozitních a hybridních nanomateriálů Dr. Yury Ryabchikov SLA

Choosing the right topic of the diploma work is the basis of success and one of the most important stages on the path to the successful completion of studies.
When choosing a topic, therefore, try to choose the one you are interested in and which is close to you.
If none of the listed topics suits you and you would like to process YOUR OWN TOPIC, please, contact us at joinus@hilase.cz.