LSTC | Údržba laseru Laser and Safety Training Centre

lstc
Jednodenní kurz Údržba laseru seznámí účastníky s nejdůležitějšími dovednostmi pro provoz laserového zařízení:

 1. měření výstupních parametrů laseru – metodika a praktické aspekty měření běžných provozních parametrů laserů,
 2. čistění optických komponent laseru,
 3. nastavování laserového paprsku.

Účastníci budou mít možnost diskutovat praktické řešení z jejich provozů.

Co vás naučíme

 • Znát základní části laseru.
 • Znát význam běžných provozních parametrů laseru.
 • Umět změřit základní parametry laserového paprsku.
 • Umět změřit průměr a kolimaci laserového paprsku.
 • Umět změřit výkon, případně energie pulsů a spektrum laserového záření.
 • Znát optické materiály a vhodné metody čištění
 • Vědět jaké optické komponenty lze čistit a jaké ne
 • Umět zkontrolovat vyčištěné povrchy
 • Pochopit problematiku čištění optických mřížek a vláken
 • Porozumět nastavování laserového paprsku
 • Bezpečně pracovat s laserovým paprskem
 • Umět zarovnat viditelný laserový paprsek na referenční bod
 • Umět zarovnat infračervený (neviditelný) laserový paprsek na referenční bod
 • Umět zkolimovat viditelný laserový paprsek
 • Umět zkolimovat neviditelný laserový paprsek
 • Porozumět funkci optického teleskopu v laserovém systému
 • Postavit / nastavit optický teleskop
 • Umět pracovat s různými zobrazovacími pomůckami

Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti
Manuální zručnost

OSNOVA KURZU
Blok 1 | měření výstupních parametrů laseru

 • Základní části laserového systému
 • Význam základních běžně používaných parametrů laserového svazku
  ( velikosti stopy svazku, kolimace, výkon, energie pulsů, opakovací frekvence, vlnové délky, Beam Parameter Product (BPP), M2, Strehl ratio, blízké a vzdálené zóny, pointing error)
 • Měření průměru a kolimace laserového paprsku.
 • Měření výkonu, případně energie pulsů a spektra laserového záření.

Blok 2 | čistění optických komponent laseru

 • Optické komponenty laseru
 • přehled optických materiálů
 • Vhodné metody čištění optických komponent
 • Metody kontroly vyčištění povrchů
 • Proč čistit v „čistém prostoru“
 • Problematika čištění optických mřížek a vláken

Blok 3 | nastavování laserového paprsku

 • Základní pravidla pro bezpečnou práci s laserovým paprskem
 • Optomechanické prvky laserových systémů
 • Praktické nastavování viditelného laserového paprsku na referenční bod
 • Praktické zkolimování viditelného laserového paprsku
 • Stavba optického teleskopu ve viditelném laserovém paprsku
 • Vysvětlení funkce optického teleskopu v laserovém systému
 • Praktické nastavování neviditelného laserového paprsku na referenční bod
 • Praktické zkolimování neviditelného laserového paprsku
 • Stavba optického teleskopu v neviditelném laserovém paprsku

Související kurzy
Školení laserové bezpečnosti