Čtvrtý pilíř Českého optického klastru zasedne 22. října

V pátek 22. října proběhne v rámci multioborové konference LASER 61 v pořadí druhé zasedání pilíře Laserové technologie a aplikace Českého optického klastru.

Po úvodním červnovém setkání, kde byl představen koncept pilířů Českého optického klastru, projednány základní směry rozvoje a definována společná strategie, se bude další zasedání věnovat rozvoji spolupráce a také přijetí nových členů.

Do pilíře Laserové technologie a aplikace se v rámci Českého optického klastru řadí níže uvedené společnosti a instituce:

Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.