Morfologie povrchů meteoritů ablovaných vysokovýkonnými lasery: Přehled a aplikace Odborný čánek | Apllied Sciences

Vědci výzkumného týmu Centra HiLASE ve složení Tomáš Mocek, Jan Brajer, Jan Kaufman, Martin Divoký a Petr Boháček jsou spoluautory odborného článku Morphology of Meteorite Surfaces Ablated by High-Power Lasers. Příspěvek nedávno publikovaný v časopise Journal of Applied Sciences (MDPI) shrnuje výsledky četných experimentů s laserovou ablací meteoritů provedenou několika laserovými zdroji.

Celý článek.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');