Zařízení pro charakterizaci

K dispozici máme následující zařízení:

  • Rastrovací elektronový mikroskop
  • Rentgenový difraktometr
  • Mikroskop atomárních sil
  • Ramanův spektroskop
  • Skenovací konfokální mikroskop
  • Interferometr Zygo