Nanosekundový DG laser s vysokou opakovací frekvencí

  • Opakovací frekvence: 1 kHz
  • Délka pulsu: – 1.4 ns or <1.7ps
  • Energie: 100 mJ – ns pulsy, 20 mJ – ps pulsy
  • Průměr svazku:  cca. 5mm (kolimovaný, ns pulsy), po kompresoru elipticita svazku ~75 % (průměr svazku cca 7,0 mm x 5,4 mm)
  • Vlnová délka: 1030 nm
  • Polarizace: lineární
  • Dostupnost: 8 hodin denně
  • Dlouhodobá stabilita výkonu: <1 % RMS
  • Kvalita svazku: – M2 <1.3 pro ns pulsy, M<1.5 pro ps pulsy

Dr. Pawel Sikocinski

Junior Researcher: PERLA A; pawel.sikocinski(at)hilase.cz; +420 314 007 706