Právě teď si můžete požádat o přístup do naší výzkumné infrastruktury

Centrum HiLASE nabízí externím zájemcům možnost využít jeho špičkovou výzkumnou infrastrukturu zcela zdarma! Právě teď je ten správný čas pro podání žádosti v elektronickém systému HiLASE Open Access Proposal Management System. Výzva k předkládání návrhů je otevřena od 28. března do 9. května 2022. Úspěšní zájemci budou moci své experiemnty realizovat v průběho roku 2023.

Úspěšným žadatelům poskytujeme krátkodobý bezplatný přístup k našim špičkovým zařízením, jako jsou např:

  • vysoce výkonné lasery: vysokoenergetický nanosekundový laser Bivoj, pikosekundové lasery s vysokou opakovací frekvencí PERLA B a PERLA C, DG laser;
  • stanice pro laserové aplikace: určení prahu poškození způsobeného laserem (LIDT), laserové zpevňování (LSP), laserové mikroobrábění laserem PERLA C a laserem Pharos;
  • zařízení pro charakterizaci: rastrovací elektronový mikroskop, rentgenový difraktometr, Ramanův spektrometr a mikroskop atomárních sil, laserový skenovací konfokální mikroskop.

Open Access je ideální příležitostí jak pro již probíhající experimenty s nízkou opakovací frekvencí, které je potřeba ověřit na svazku s vysokým středním výkonem, tak pro nové experimenty vyžadující lasery s vysokým průměrným výkonem.

Více informací naleznete na adrese hilase.cz/nabizime/open-access/.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');