Open Access

Od roku 2017 mohou externí uživatelé z řad vědeckých institucí žádat o využití výzkumné infrastruktury centra HiLASE. Každoročně plánujeme minimálně jednu výzvy v rámci Open Access. Všechny žádosti musí být podány v elektronickém prostředí aplikace HiLASE Open Access Proposal Management System.

Všechny zaslané přihlášky budou vyhodnoceny ve dvou následujících krocích:

  1. formální vyhodnocení a interní technické posouzení v rámci laserového centra HiLASE (zajišťuje manažer pro Open Access)
  2. externí posouzení a bodování – ve druhém kole se posuzují pouze technicky proveditelné návrhy (zajišťuje Facility Access Panel – nezávislá mezinárodní rada expertů)

Přihlášky budou posuzovány dle následujících kritérií (více naleznete v Open access methodology):

  1. Vědecké hodnoty, s přihlédnutím k zájmům komunity.
  2. Přednost budou mít skupiny uživatelů, které infrastrukturu dosud nepoužívaly a které by k ní normálně neměly přístup.
  3. Při výběru bude rovněž zohledněna skutečnost, že smlouva je určena především k financování krátkodobého využití infrastruktury.

Autoři úspěšných návrhů získají přístup k infrastruktuře HiLASE. K dispozici jsou experimentální sloty v délce jednoho týdne, nicméně je možno akceptovat kratší i delší experimenty. Abychom umožnili efektivnější využití infrastuktury v HiLASE, pečlivě řídíme počet pracovníků přítomných během experimentů. Pokud bude váš návrh úspěšně vyhodnocen, odpovědná osoba z centra HiLASE vás bude v dostatečném předstihu kontaktovat a domluví s vámi veškeré podrobnosti. Děkujeme za spolupráci.

Detailní popis dostupné infrastuktury naleznete zde.