Open Access

Od roku 2017 mohou externí uživatelé z řad vědeckých institucí žádat o využití výzkumné infrastruktury centra HiLASE. Každoročně plánujeme minimálně jednu výzvy v rámci Open Access. Všechny žádosti musí být podány v elektronickém prostředí aplikace HiLASE Open Access Proposal Management System.

Chcete-li požádat o beamtime, postupujte prosím následovně:

  1. Zaregistrujte se jako uživatel v elektronickém systému „HiLASE Open Access Proposal Management System„. Obdržíte potvrzení o registraci.
  2. Přihlaste se do systému a spusťte aplikaci pomocí „Moje nabídky/My proposals“ → „Odeslat nový návrh/Sumbit a new proposal“. Chcete-li jej odeslat, musíte vyplnit celý návrh. Nezapomeňte si na konci pozorně přečíst prohlášení. V případě potřeby můžete k návrhu přiložit dokumenty ve formátu PDF. Práci v aplikaci můžete kdykoli přerušit. Tím vytvoříte koncept návrhu, který můžete dokončit později.
  3. Chcete požádat o Laserlab Access? Klikněte na tlačítko „Laserlab Access“ na stránce „PODMÍNKY/CONDITIONS“. Odešlete návrh. Stáhněte si kopii své aplikace ve formátu PDF. K odeslání žádosti použijte online aplikaci LASERLAB-EUROPE. V posledním kroku přiložte kopii svého návrhu v PDF formátu vytvořenou v aplikaci HiLASE Open Access Proposal Management System.
  4. Přečtěte si pozorně specifikace různých laserů a cílových oblastí.
  5. Doporučujeme, abyste se před odesláním spojili s příslušným zaměstnancem a probrali své požadavky (parametry laseru / požadavky na cílovou oblast atd.). Zejména jakékoli nestandardní konfigurace nebo technické požadavky by měly být projednány s příslušným personálem zařízení (viz níže). Abychom vám mohli poskytnout zpětnou vazbu k vašemu návrhu, uveďte prosím ve vaší žádosti co nejvíce technických údajů o experimentu.Podrobný popis dostupné infrastruktury: Specifikace různých laserů a cílových oblastí.