Open Access

Od roku 2017 mohou vědci požádat o využití výzkumné infrastuktury (beamtime) v Centru HiLASE. Využití této infrastuktury je zdarma. Každoročně zveřejňujeme minimálně jednu výzvu v rámci Open Access. Všechny žádosti musí být podány elektronicky prostřednictvím HiLASE Open Access Proposal Management System. Žádost by měla obsahovat informace o výzkumném týmu (včetně životopisu), popis projektu, dobu trvání experimentu, pracovní plán, roli a odbornost každého člena skupiny a seznam možných rizik a etické problémy vzhledem k povaze experimentu (viz ukázkový dokument).

Autoři úspěšných žádostí získají možnost zdarma využít výzkumnou infrastrukturu Centra HiLASE. Podmínkou je dodržování pravidel pro publikování a pro zacházení s vědeckými daty (User Publication Policy a Scientific Data Policy).

Žádáme uživatele, aby po skončení experimentů vyplnili hodnotící formulář a odeslalli jej na user.office(at)hilase.cz. Pro experimenty probíhající v rámci Laserlab-Europe prosím vyplňte tento formulář, pro ostatní experimenty prosím využijte formulář Project Summary Report.

Chcete-li požádat o beamtime, postupujte prosím následovně:

  1. Zaregistrujte se jako uživatel v elektronickém systému HiLASE Open Access Proposal Management System a zaškrtněte políčko “Send e-mail notifications”. Obdržíte potvrzení o registraci.
  2. Přihlaste se do systému a založte novou žádost přes „Moje návrhy“ → „Odeslat nový návrh“. Chcete-li žádost odeslat, musíte ji vyplnit celou. Nezapomeňte si pečlivě přečíst prohlášení na konci. V případě potřeby můžete k návrhu přiložit dokumenty PDF. Aplikaci můžete kdykoli přerušit. Tím se vytvoří koncept žádosti, který můžete dokončit později.
  3. Chcete se ucházet o nadnárodní přístup Laserlab-Europe? Klikněte na tlačítko „Laserlab Access“ na stránce „PODMÍNKY“ – Podat žádost. Stáhněte si kopii své žádosti ve formátu PDF. K podání žádosti použijte online systém Laserlab-Europe. V posledním kroku připojte kopii své žádosti ve formátu PDF vygenerovanou systémem HiLASE Open Access Proposal Management System.
  4. Pečlivě si přečtěte podrobný popis výzkumné infrastruktury: Výzkumná infrastruktura pro Open Access.
  5. Doporučujeme vám kontaktovat příslušného vědce (kontakty najdete na podstránce Výzkumná infrastruktura pro Open Access), abyste před předložením žádosti prodiskutovali své požadavky (laserové parametry / požadavky na cílové oblasti atd.). Měly by být projednány zejména jakékoli nestandardní konfigurace nebo technické požadavky. V žádosti se snažte uvést co nejvíce technických detailů týkajících se experimentu.
  6. Úspěšné podání žádosti je okamžitě potvrzeno online a e-mailem.
  7. Pokud máte problémy se systémem HiLASE Open Access Proposal Management System nebo potřebujete podporu z naší strany, neváhejte kontaktovat USER LIAISON OFFICE: user.office(at)hilase.cz, tel. 00420 314 007 724.

Hodnocení žádosti ve třech krocích:

  1. Formální hodnocení a interní technické posouzení – interní hodnocení v rámci Centra HiLASE, za které odpovídá Open Access Manager laserového centra.
  2. Externí hodnocení a bodování – pouze technicky proveditelné žádosti vyhodnotí nezávislá mezinárodní rada odborníků (Facility Access Panel) – pro každý návrh jsou vybráni 2 nezávislí odborníci. Facilty Access Panel hodnotí návrhy projektů podle kritérií založených na hodnotícím postupu Laserlab-Europe ve čtyřech hlavních oblastech: originalita a relevance; kvalifikace výzkumných pracovníků; vhodnost experimentálního přístupu, postupu a metody; celkové hodnocení a vědecká hodnota. Výsledné skóre se rovná průměru hodnocení od dvou hodnotitelů. Celkové hodnocení je na stupnici 1–100: Vynikající (100–90), Výborný (89–70), Dobrý (69–40), Nedostatečný (méně než 40 – nedoporučuje se).
  3. Vedoucí centra HiLASE informuje žadatele o rozhodnutí, poskytuje jim zprávy o přezkoumání a informuje je o dalších krocích. U přijatých žádostí je co nejdříve potvrzena doba pro konání experimentu. Plánovaný experiment by měl být v Centru HiLASE obecně dokončen během 12 měsíců.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');