Strategie

V návaznosti na vizi a misi Centra HiLASE jsme pro další dekádu definovali pět strategických oblastí, které odpovídají směru, kterým se chceme v následujících letech vydávat. Zároveň jsou naší odpovědí na současný dynamický vývoj technologií a zohledňují to, v jakých oblastech by laserové technologie měly být v blízké budoucnosti nejužitečnější. Plány pro dlouhodobý rozvoj si můžete prohlédnout ve formě strategických pilířů.

Jelikož se soustředíme na využití laserových technologií napříč obory skutečného světa, i tyto oblasti pokrývají široké spektrum aplikací – od laserových nanotechnologií po využití pro objevování dalekého vesmíru.

Nejedná se ale o izolované oblasti, klíčová je pro nás spolupráce, a to nejen mezi jednotlivými strategickými oblastmi, ale i s dalšími výzkumnými pracovišti a partnery z průmyslu.