Ocenění ČVUT pro člena týmu HiLASE

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 11.10.2017 Michaelovi Písaříkovi CENU DĚKANA za vynikající disertační práci “Rare Earth Doped Fiber Lasers for Spectral Region about 2 Micrometers”. Práce byla vytvořena na pracovištích ČVUT a na ústavech AV ČR, zejména v Ústavu fotoniky a elektroniky a částečně v Centru HiLASE.

Dr. Michael Písařík bude i nadále pokračovat ve vývoji laserů kolem 2 mikrometrů a v rozvoji jejich aplikací v Centru HiLASE. Srdečně gratulujeme!