Odborný seminář Termografie pro vědu a výzkum „TMV SS“ v Centru HiLASE

Ve středu 25. ledna 2023 proběhl v Centru HiLASE odborný seminář „Termografie pro vědu a výzkum“, který organizovala společnost „TMV SS“ spol. s r. o. ve spolupráci s německým výrobcem termokamer InfraTec Dresden.

TMVSS

Témata semináře

 • Představení společností TMVSS, InfraTec, Edevis, NIT, H1 Systems, Hikmicro
 • Teorie a zohlednění základních principů termografie
 • Různorodé aplikace termografických systémů a ukázky jejich použití
 • Profesionální LWIR nechlazené termokamery a unikátní funkce pro speciální měření
 • Termografická technika MWIR nové generace – nové dimenze preciznosti a flexibility
 • Radiometrické krátkovlnné systémy SWIR
 • Radiometrický zoom a jeho využití
 • Mikroskopické aplikace v termografii
 • Spektrální termografie – princip a možnosti využití
 • Úvod a představení principů aktivní termografie
 • Laserová lock-in termografie s využitím v profesionální automatizované NDT
 • Infratec IRBIS Professional – software pro R&D
 • Infračervené moduly pro machine vision, automatizaci i vývojové aplikace
 • Aplikace termokamer a aktivní termografie, živé praktické ukázky

Seminář byl určen zájemcům z akademické sféry, výzkumným pracovníkům, uživatelům termografických systémů, specialistům z R&D, NDT- nedestruktivní testování, průmyslu, vývoje a výroby.

Zajímáte se o termografii a aplikace termografických systémů? Kontaktujte „TMV SS“ spol. s r. o.