Způsob získání pravidelné periodické struktury a zařízení pro výrobu téhož A method of obtaining a regular periodic structure and a device for producing thereof