Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření Laser system in an unstable optical resonator arrangement providing a shaped output beam intensity profile and the method of forming it