Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava Optical elements for constructing power laser systems and their preparation