Optický prvek, zejména laserový slab, a způsob jeho výroby Optical element, especially laser slab and process for preparing thereof