Upínací systém pro nelineární optické prvky řízené elektrickým polem A clamping system for nonlinear optical elements controlled by an electric field