Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor Apparatus for separating at least two co-propagating electromagnetic radiation beams and a polarizer