Příběh laseru: Spoutané světlo

Měření rychlosti či vzdálenosti, přehrávání CD nebo čtení čárových kódů – když v roce 1960 Theodore Harold Maiman sestavil první laser, nejspíš si jen těžko dokázal představit, jak rozšířené bude použití laserů už během několika desítek let. S lasery se setkáváme jak v běžném životě, tak ve špičkových průmyslových aplikacích.

„Díky mikroobrábění jsme schopni laserem vytvořit řadu textur, nejen hydrofilní či hydrofobní, tedy vodupřitahující a voduodpuzující. Jako jedni z mála na světě to navíc dokážeme rychle. Jeden paprsek výkonného laseru umíme optickým zařízením rozdělit do tisíce svazků, takže i pracovní tempo laseru je tisícinásobné,“ vysvětluje náš kolega Jan Brajer pro článek Spoutané světlo v časopise A/ Věda a výzkum (s. 64 – 69).

…a dost možná lasery najdou brzy své místo i v dalším dobývání vesmíru, přečtěte si celý článek.