BROMI

Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku

Základním cílem projektu je vybudovat portfolio nových optoelektronických produktů, kde funkční jádro produktu z monokrystalu bude doplněno dalšími komponenty k funkční přístrojové jednotce s vysokou přidanou hodnotou.

Mnohaletá a velmi úspěšná strategie hlavního příjemce projektu, společnosti CRYTUR, spol. s r.o. (dále CRYTUR), spočívá ve vyhledání monokrystalického materiálu a maximalizaci jeho hodnoty zabudováním do světově unikátního výrobku, který obsahuje také přesné mechanické, optické a elektronické díly.

CRYTUR a Fyzikální ústav AV ČR (dále FzÚ) spolupracují velmi dlouhodobě na tomto vývoji a mají i několik společných celosvětově chráněných patentů, kde CRYTUR je komerčním realizátorem výsledků. Projekt podporuje spolupráci týmů materiálových vědců z CRYTUR a FzÚ s aplikátory a designéry přístrojů a přístrojových komponent z CRYTUR, HiLASE a Lightigo s.r.o. Tím urychluje transfer materiálů průlomových vlastností do praxe a vytváří tak přímo podmínky pro vývoj výrazně výkonnějších přístrojů směrem do detekce záření, geologie, medicíny, optiky nebo laserové techniky.

 

Partneři projektu