Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace MATCA 2 | TAČR

Cíle projektu MATCA 2 navazují na výsledky a cíle prvotního projektu MATCA. Jedná se o zvyšování propojení vědecké sféry s průmyslem,  prohlubování spolupráce s průmyslovými podniky a zaměření se na rychlejší aplikaci vědeckých výsledků do praxe. Projekt se zaměřuje i na kroky vedoucí k podnikovému rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti pomocí inovací produktu a rozvoje technologické úrovně v rámci české ekonomiky. Hlavním tématem je Strojírenství pro 21. století.

Českému strojírenství chce pomoci při realizaci aplikovaných projektů využívajících nejnovějších poznatků z oblasti laserových, plazmatických a aditivních technologií. Zároveň bude pokračovat ve výzkumu a vývoji pokročilých materiálů a nanotechnologií. Důležitým výstupem NCK MATCA má být i vybudování úzkého vztahu mezi akademickým a průmyslovým sektorem, a to především v oblastech, které dosud nebyly po této stránce dostatečně rozvinuté.

Z pohledu oblastí se jedná o fokus na Materiály – vývoj pro moderní strojírenství, Pokročilé technologie – Laserové technologie, aditivní technologie, plazmatické technologie a zvýšení jejich efektivní uplatnitelnosti na trhu a Senzoriku a digitalizaci.

Číslo projektu: TN02000069

Projekt je financován z programu Národní Centra kompetence, Technologické agentury České republiky.

Zahajovací schůzka k projektu MATCA 2 v Centru HiLASE

Skladba konsorcia NCK MATCA