Zahajovací schůzka k projektu MATCA 2 v Centru HiLASE

Ve středu 25. ledna 2023 se v Centru HiLASE uskutečnila zahajovací schůzka k projektu MATCA 2 na téma pokročilých povrchových funkčních úprav a strukturování.

S vedoucím oddělení pro průmyslové aplikace laserů Centra, Janem Brajerem, a business development specialistou, Saninem Zulićem, se setkali představitelé SIGMA Group, Technické univerzity v Liberci (TUL) a Univerzity Palackého v Olomouci.

SIGMA Group, největší český výrobce čerpací techniky, mimo jiné disponuje výzkumným pracovištěm zaměřeným na zvyšování životnosti, odolnosti, bezpečnosti a účinnosti čerpacích technologií. TUL přináší tradici v materiálovém, strojním a textilním inženýrství i inovativní výsledky v oblastech nanomateriálů, nanotechnologií, robotiky, automatizace a biotechnologií. V neposlední řadě, Univerzita Palackého disponuje vědecko-výzkumnými centry s mezinárodním renomé, které rozšiřují vědecké poznání například i v oblasti optiky.

Národní centrum kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) čítající 20 partnerů z řad výzkumných organizací i firem právě vstupuje do své druhé fáze řešení technologických výzev za pomoci špičkového akademického výzkumu.  Centrum se od roku 2018, kdy bylo založeno, zaměřuje na rozvoj aditivních, plazmatických a laserových technologií mezi které patří i LSP. Jeho největší úspěchy z první fáze zahrnují vývoj vysoce spolehlivých rychlotestů na COVID-19, zařízení pro plazmové zplyňování nemocničního biologického odpadu a vynikající výsledky při 3D tisku. V nadcházející fázi budou tyto i další výsledky dále rozvíjeny.