Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace LasApp

Anotace projektu:
Projekt LasApp primárně rozvíjí stávající state-of-the-art laserové technologie, pro které hledá zcela nové směry uplatnění s potenciálem průlomových řešení v mezinárodním měřítku. Mezi strategické aplikační oblasti patří vesmírné aplikace, biotechnologie a chytrá pokročilá výroba. Výsledkem projektu budou excelentní vědecké výstupy včetně výstupů s aplikačním potenciálem. Projekt povede k internacionalizaci výzkumu laserových technologií, k rozvoji excelentních týmů a mezinárodní spolupráce.

space

Výzkumné záměry projektu:

  • Pokročilé vláknové laserové technologie a aplikace,
  • Aplikace laserů ve vesmíru,
  • Laserové aplikace v biotechnologii
  • Lasery pro chytrou výrobu.

Reg. č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004573

Příjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Partneři: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, BIOCEV, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Centrum TOPTEC, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Datum zahájení: 1. 11. 2023
Datum ukončení: 30. 6. 2028

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK).

Centrum HiLASE má v rámci definovaných strategických oblastí i laserové technologie pro vesmírné aplikace. Více informací ZDE.