Proudloužení lhůty pro podání žádostí o pronájem přístrojového času v HiLASE

Centrum HiLASE vyzývá zájemce k podání žádosti o pronájem přístrojového času pro laserové technologie  a aplikační stanice  na období 10/2017-9/2018. Lhůta pro podávání žádostí o přístrojový čas byla prodloužena do půlnoci 31. srpna 2017.

VÍCE INFORMACÍ