První fáze projektu HiLASE se blíží ke konci: Od 1. ledna 2016 centrum najíždí na plný provoz

Projekt HiLASE si již od počátku klade za cíl vytvoření unikátní platformy pro vývoj laserových technologií s průlomovými parametry s potenciálem pro využití v aplikační sféře na národní i mezinárodní úrovni. Za poslední 4 roky se aktivity projektu zaměřily zejména na vybudování potřebné infrastruktury včetně pořízení přístrojového vybavení nezbytného k realizaci výzkumných programů. Velká pozornost se soustředila na kvalitní mezinárodní personální obsazení centra tak, aby mohly být spuštěny a dále rozvíjeny všechny tři plánované výzkumné programy. Po celou dobu realizace byly aktivity projektu monitorovány a podrobně analyzovány ze strany nezávislých zahraničních expertů z oboru laserů a laserových aplikací. V prosinci 2015 bylo centrum HiLASE podrobeno závěrečné expertní evaluaci.

VÍCE INFORMACÍ