Rentgenový difraktometr

  • Radiační zdroj: uzavřená trubice Cu s jemným zaostřením (rentgenový generátor 3kW)
  • Goniometr: 300 mm radius, Eulerian craddle (Theta‐Phi)
  • Optika pro vstupní svazek: CBO, automatický variabilní divergenční skluz, monochromátory
  • Přijímací optika: analyzátor odrazu Ge (220), automatická přijímací štěrbina
  • 5osá stage vhodná pro 50 mm velké a 20 mm silné vzorky
  • Software s ICSD krystalografickou databází, vhodný pro analýzu dat pro kvalitativní a kvantitativní (RIR) fázovou analýzu, Rietveldovu analýzu, analýzu krystalinity, velikosti krystalitů a napětí v mřížce, mřížka upřesnění parametrů, rentgenová odrazivost a SAXS.

Dr. Inam Mirza

Team Leader: Pulsed Laser Deposition; mirzam(at)hilase.cz or mirza(at)fzu.cz; +420 314 007 731

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');