Reflektronová hmotnostní spektrometrie doby letu (RETOFMS) kombinovaná s vakuovou komorou

 • Detekovatelný rozsah hmotností: 1-5000 u pro kladné ionty a 1-3000 u pro záporné ionty.
 • Hmotnostní rozlišení: > 800 (měřeno s plynným pozadí pomocí ionizátoru s dopadem elektronů).
 • Možnost detekce: kladné ionty, záporné ionty, neutrály
 • Časové rozlišení: time-to-digital převodník s časovým rozlišením 0,25 ns;
 • Provozní podmínky:
  • vysoké vakuum;
  • okolní plyny: He, O2, N2, Ar.
 • Vakuový systém:
  • Ablační vakuová komora (pod 5.7´ 10-5 mbar). Velikost: 500 mm vnitřní průměr a 600 mm vnitřní výška.
  • RETOFMS vakuová komora
  • Za podmínek vysokého vakua (pod 2 ´ 10-7 mbar);
  • Za podmínek okolního plynu: RETOFMS komora (pod 2 ´ 10-6 mbar), když je tlak okolního plynu v plazmové komoře 0,7 mbar;
 • Laserové ablační systémy:
  • Light Conversion Pharos (1030 nm, 532 nm, 343 nm, 257 nm;  250 fs – 10 ps, 2 KHz -200 kHz)
  • EXPLA NL230 ( 1064 nm, 532 nm, 355 nm;  3-6 ns; 100 Hz)
 • Polohování a kontrola vzorku: XYZ (rozsah X= 100mm, rozsah Y = 100 mm; rozsah Z = 25 mm);

Prof. Alexander V. Bulgakov, Dr. Sc.

Vedoucí týmu Nanomateriály | + 420 314 007 733 | alexander.bulgakov(at)hilase.cz