Rozvíjíme český optický průmysl

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2019 se v Centru HiLASE konal workshop Českého optického klastru. Český optický klastr usiluje o zlepšování podmínek rozvoje optického průmyslu v České republice, a to formou spolupráce podniků, veřejného a vzdělávacího sektoru v oborech optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře. Účastníci workshopu se seznámili s infrastrukturou laserových center HiLASE a ELI Beamlines, prošli laboratoře a zúčastnili se odborných přednášek a diskuzí se zástupci průmyslu, vědy a státní správy. O podpoře vědy a výzkumu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu referoval pan Martin Švolba, možnosti spolupráce Ministerstva obrany s Českým optickým klastrem představil pan Tomáš Kopecký. Další oblasti workshopu se týkaly kromě jiného následujících témat:

  • Rozvoj optiky a podpora výzkumu v České republice
  • Průmyslová spolupráce a propojení aktivit s Národním centrem kompetence – Centrem elektronové a fotonové optiky
  • Zapojení české optiky do excelentního výzkumu