Školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer) LSO

Podrobné školení laserové bezpečnosti s výpočty a praktickou částí v laboratoři

Školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení „laser safety officer“ (LSO) vychází z požadavků normy TR 60825-14 Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti, která uvádí, že provozovatelé laserů třídy 3B a třídy 4 by měli ustanovit referenta bezpečnosti laserových zařízení.

Školení je určeno pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP, vedoucím pracovníkům a všem ostatním, co se o bezpečnost laserových zařízení starají a potřebují znalosti LSO k výkonu práce.

Školením získáte nejen teoretické znalosti požadované normou TR 60825-14 a NV č. 291/2015 Sb., ale také praktické dovednosti zahrnující:

  • Počítaní bezpečné dávky ozáření laserem, stanovování nebezpečných zón a výpočet laserových ochranných brýlí.
  • Každý účastník si sám vyzkouší základní úkoly nastavování laserového systému pod vedením zkušeného laseristy.

Účastníky školení čeká i exkurze do vývojových laserových laboratoří.

Školení probíhá dvakrát ročně a maximální počet účastníků je omezen na 6. V případě zájmu může být vypsán i další termín.

Pro bližší informace o organizaci a termínu školení nás neváhejte kontaktovat.