Školení laserové bezpečnosti LST | Laser Safety Training

Školení laserové bezpečnosti je primárně určeno pro laseristy – osoby, které pracují na laserových zařízeních, resp. které vyvíjí lasery nebo provádějí servis laserových zařízení. Školení je také vhodné pro vedoucí pracovníky nebo osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jako úvod do laserové bezpečnosti.

Školení jde do většího detailu, než jsou požadavky Nařízení vlády číslo 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Pro lepší porozumění rozdělení a značení laserových zařízení jsou zahrnuty také informace z normy ČSN EN 60825-1 ed. 3, Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.

CÍL
Seznámit účastníky se základními normami a předpisy týkající se práce s lasery. Absolventi obdrží certifikát o účasti na školení. Platnost certifikátu je 3 roky od jeho vydání.

PROGRAM

  • Klasifikace laserů (EN 60825-1: 2014 včetně změny A11)
  • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem, způsob jejich stanovení (NV 291/2015 Sb.)
  • Účinky laserového záření na oči a kůži
  • Jak vybrat správné laserové ochranné brýle (EN 207:2017) a brýle pro seřizovací práce (alignment) (EN 208:2009)
  • Bezpečné pracovní postupy v laserových laboratořích
  • Příklady skoronehod a nehod s lasery

Školení jsme schopni přizpůsobit požadavkům zákazníka a jsme schopni školit i v jeho prostorách.

Ohledně cenové nabídky kontaktujte lasersafety@hilase.cz.

LEKTOR: Mgr. Helena Vohníková, laser safety officer v Centru HiLASE, školitelka kurzů laserové bezpečnosti a držitelka „Certified Laser Safety Officer“ udílené Board of Laser Safety.

Pro bližší informace o organizaci a termínu školení nás neváhejte kontaktovat.