Stavba roku 2015: Zvláštní cena předsedy Senátu ČR pro HiLASE

HiLASE – laserové centrum v Dolních Břežanech získalo ocenění v rámci 23. ročníku soutěže Stavba roku 2015.  V zastoupení předsedy Senátu pana Milana Štěcha předal Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky pan Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu. Cenu převzali v Betlémské kapli ředitel Fyzikálního ústavu Jan Řídký, autoři stavby Vladimíra Leníčková, David Leníček, Robert Leníček a zástupce zhotovitele Petr Ovčáček.

Předseda senátu Parlamentu České republiky o stavbě HiLASE uvedl:  “Jedná se o moderní výraznou stavbu, která však nijak neruší celkový ráz obce, naopak ho vhodným způsobem doplňuje. Nezapomnělo se ani na zeleň. A líbí se mi také účel stavby, tedy rozvoj vědy a výzkumu na bázi široké mezinárodní spolupráce. Myslím, že jde ze strany Akademie věd o velice záslužný a ambiciózní projekt, kterému samozřejmě přeji úspěch.”

Každý rok mohou titul Stavba roku získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla.  Organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.  Letos bylo přihlášených rekordních 72 staveb a porota vybrala 15 z celkového počtu 30 postupujících. Stavbou roku byly v letošní ročníku vyhlášeny: Komenského most v Jaroměři, dostavba ZŠ v Dobřichovicích, podzemní komplex na Staroměstském nám. v Mladé Boleslavi, nástavba vysoké pece Bolt Tower a obnova budov v areálu Důl Hlubina v Ostravě.

Video z předávání cen  (00:31:00 – 00:34:40)