Studenti univerzity Sun Yat-Sen v Centru HiLASE

V úterý 18.7. navštívili Centrum HiLASE studenti taiwanské univerzity Sun Yat-Sen. Budoucí mladí vědci se do Čech podívali v rámci letního turné po evropských výzkumných centrech. Během své cesty navštívili také centrální budovu Fyzikálního ústavu AV ČR, laserové centrum ELI Beamlines, BIOCEV a další přední výzkumné instituce v ČR i EU.

Centrum HiLASE dlouhodobě spolupracuje s českými i zahraničními univerzitami. Taiwanští studenti se zájmem o optiku, polovodiče, 2D materiály či supravodiče se dozvěděli více o našich špičkových laserových  systémech BIVOJ a PERLA®. Nahlédli do experimentálních hal pro vědecké i průmyslové laserové aplikace, prohlédli si laser Astrella a stanice pro laserové vyklepávání či mikro- a nanostrukturování povrchů.