Technický týdeník: Na návštěvě výzkumného centra ELI Beamlines a HiLASE

V Dolních Břežanech vyrůstají pod křídly Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky dvě špičková výzkumná centra celosvětového významu, ELI Beamlines (Extreme Light Infrastrukture) a HiLASE (High average power pulsed LASErs). Redakce Technického týdeníku byla pozvána na prohlídku realizace obou fází projektu.

VÍCE INFORMACÍ