Učitelská konference v ZŠ a MŠ Dolní Břežany aneb „Život je věda“

Dne 6. listopadu 2014 proběhla v  Dolních Břežanech konference pro regionální učitele přírodovědných předmětů zaměřená na prezentaci badatelských metod výuky na základní škole a směřování dalšího rozvoje základního školství v regionu. Konference byla závěrečným výstupem projektu „Zákony přírody na dosah žákům – Badatelský způsob výuky na ZŠ“, který realizuje ZŠ a MŠ Dolní Břežany ve spolupráci s partnerskou školou  Sunny Canadian International School. Vedoucí laserového centra HiLASE Tomáš Mocek zde představil aktivity tohoto nového pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a zdůraznil, že dosavadní zkušenosti s vzdělávacími projekty realizovanými projektem HiLASE jasně ukazují, že motivovat studenty na vysoké škole je již pozdě. Je třeba nabídnout kvalitní vzdělání v oblasti přírodních věd již na základní škole.  Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik navázal a představil vizi dalšího rozvoje regionu založeného na inteligentní specializaci, regionu STAR (Science & Technology Advanced Region) spojujícího vědecko-výzkumné instituce, lokalizaci high-tech firem a podporu pro další rozvoj inovačního podnikání. „Součástí vize dalšího rozvoje regionu je i kvalitní školství. Proto navázala Obec Dolní Břežany partnerství s Fyzikálním ústavem AV ČR s cílem dále rozvíjet vzdělávání v regionu,“ informoval na závěr starosta Věslav Michalik.

VÍCE INFORMACÍ
FOTOGALERIE