Úspěchy a budoucí perspektivy projektu BIATRI byly diskutovány na 5. BIATRI workshopu v Centru HiLASE BIATRI

„5. BIATRI workshop“ se konal v Centru HiLASE ve dnech 17. – 18. dubna 2023 a umožnil plodnou a zajímavou interakci mezi vědci z oddělení vědeckých laserových aplikací (SLA) spolu s pozvanými externími spolupracovníky z Argentiny, Německa, České republiky a Běloruska.
5th BIATRI ws
Cílem workshopu bylo shrnout a prezentovat výsledky získané během projektu „BIATRI“, který skončí v červnu 2023, a prodiskutovat tak další kroky k zajištění udržitelnosti oddělení SLA (Vědecké aplikace laserů) v rámci Centra HiLASE.

Při této příležitosti byli hostující vědci z Argentiny a Běloruska přizváni k online účasti na workshop. Někteří zahraniční vědci (z Argentiny) se akce zúčastnili i přímo v Centru HiLASE, a to díky projektu Marie Curie – program výměny pracovníků ve výzkumu a inovacích „ATLANTIC“. K účasti na workshopu byli přizváni dlouholetí spolupracovníci ze zahraničí, kteří prezentovali své nedávné výsledky (seznam je k dispozici zde).

Organizátoři akce děkují všem účastníkům! Oddělení vědeckých laserových aplikací se těší na úspěšnou závěrečnou zprávu projektu BIATRI  a na další vědecká dobrodružství.

Projekt BIATRI je spolufinancován EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání, poskytovatel MŠMT) a státním rozpočtem České republiky (projekt BIATRI, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/00004).

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');